THE MONK CEREMONY / พิธีสงฆ์


 • ห้องจัดเลี้ยง
 • เจ้าพิธี (คนอาราธนาศีล)
 • นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป
 • โต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ธูปเทียน
 • ชุดดอกไม้ - ธูป - เทียน - ถวายพระสงฆ์ 9 ชุด
 • อาสนะสำหรับพระสงฆ์ 9 ผืน
 • สายสิญจน์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์, ที่พรมน้ำมนต์
 • ที่กรวดน้ำ
 • ภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป (สำหรับฉันท์เช้าหรือเพล)
 • ภัตตาหารสำหรับพระพุทธ 1 ชุด

บริการให้คำปรึกษาฟรี... 02-101-5757